Zimska liga Ljubljana ŠC Triglav: sezona 2007


13.12.2007, četrtek ob 10:32 Prispevek: Stanko Damiš
Disciplinski sklep
Na podlagi pismenega poročila uradne osebe (sodnika) s tekme zimske lige Ljubljane v dvoranskem nogometu v kategoriji članov, se izreka naslednji sklep:
Sklep številka: 06/07-08:
Igralec ekipe Dževko metali Brkič Siniša se kaznuje s prepovedjo nastopa na štirih tekmah v zimski ligi Ljubljane 2007/08

Obrazložitev:
Igralec Siniša Brkič je na tekmi 6. kroga članov med ekipama Dževko metali in Ico team & Frizerstvo Završnik, odigrani dne, 09.12.2007 nešportno protestiral na odločitev sodnika (Darko Bobar), pri čemur je žalil in pljunil proti sodniku, nakar je protestno zapustil igrišče.


Pri izreku kazni je bilo upoštevano določilo IO NZS o enotni disciplinski politiki na vseh tekmovanjih, usklajeno z določilom UEFE, ki predpisuje za navedeni prekršek kazen najmanj štirih tekem, kakor tudi dosedanja nekaznovanost v zimski ligi Ljubljane. Izrečena kazen bo upoštevana kot oteževalna, če bo igralec ponovil kršitev v zimski ligi Ljubljane.

Igralec nima pravice nastopa na tekmah 7., 8., 9. in 10. kroga zimske lige članov 2007/08, lahko pa igra na Božično-novoletnem turnirju istega organizatorja in na drugih tekmovanjih.

Pravni pouk:
Zoper sklep je mogoče vložiti pritožbo. Pritožba mora biti vložena v treh dneh od prejema sklepa. Pritožba mora biti pismena in obrazložena. Naslov za posredovanje pritožbe: Športni Center Triglav, d.o.o., Vodovodna cesta 25, 1000 Ljubljana. K pritožbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani pritožbeni taksi. Pritožbena taksa znaša 80 EUR in se nakaže na transakcijski račun: 05100 - 8010087410. Brez vplačane pritožbene takse je pritožba brezpredmetna in se ne obravnava. V kolikor bo pritožbi ugodeno, se pritožbena taksa vrne.

Pritožba do odločitve o pritožbi ne zadrži izvršitve teh sklepov.


Foto: arhiv Kapodol


Pošljite email uredništvu www.kapodol.com