Zimska liga Ljubljana ŠC Triglav: sezona 2007


13.09.2007, četrtek ob 17:00 Prispevek: Stanko Damiš
Razpis za sezono 2007/08

Kraj in čas tekmovanja:
Igra se v Športnem centru Triglav, Vodovodna 25. Igra se predvidoma od 27. oktobra 2007 do 6. aprila 2008. V posamezni kategoriji se igra praviloma vsako drugo soboto ali nedeljo. V kategorijah članov in veteranov se ne igra od 17. decembra 2007 do 4. januarja 2008, ko pa ekipe lahko igrajo na božično novoletnem turnirju. Prav tako se ne igra 23. marca.

Kategorije in pravila:

Člani, igralci, rojeni leta 1992 in starejši, v kategoriji članov pravila futsal NZS, istočasno število igralcev 1 + 4, na stranski out, brez akumuliranih prekrškov, manj odbojna žoga,

Veterani, igralci rojeni leta 1973 in starejši, v kategoriji veteranov istočasno število igralcev 1 + 5, na stranski out, odbojna žoga velikosti 5,

Mlajše selekcije:
U 7, igralci rojeni leta 2000 in 2001 (ne mlajši),
U 8, igralci rojeni leta 1999 in mlajši,
U 9, igralci rojeni leta 1998 in mlajši,
U 10, igralci rojeni leta 1997 in mlajši,
U 12, igralci rojeni leta 1995 in mlajši,
U 14, igralci rojeni leta 1993 in mlajši.

v kategorijah U 7, U 8, U 9 in U 10 istočasno število igralcev 1 + 5, na stranski odboj (bando), vendar z gol outom, odbojna žoga velikosti 4,

v kategorijah U 12 in U 14 enaka pravila kot pri ostalih kategorijah, razen žoge, ki je velikosti 5.

Lanskoletni prvak

Način tekmovanja:
Sistem tekmovanj je ligaški. Ekipe so razvrščene v enakovredne skupine, ki se določijo z žrebanjem.

V kategorijah članov, veteranov, U 12 in U 14 se na osnovi vrstnega reda v ligaškem delu igra končnica.

Vsaka ekipa v kategorijah članov, veteranov, U 12 in U 14 odigra najmanj 12 tekem, v mlajših kategorijah pa glede na krajši igralni čas najmanj 18 tekem.

Igralni čas tekem:
Kategorije člani, U 12 in U 14 igrajo 2 krat 15 minut. Veterani igrajo 2 krat 20 minut. V mlajših kategorijah se igra (U 7, U 8, U 9 in U 10) 2 krat 10 minut.

V kategorijah U 7, U 8, U 9 in U 10 se praviloma odigrata isti tekmovalni dan najmanj po dva kroga.

Število igralcev:
V kategorijah članov in veteranov lahko nastopa za vsako ekipo največ do 20 igralcev. Prijava do največjega dovoljenega števila igralcev je možna do zadnjega kroga rednega dela tekmovanja. V mlajših kategorijah največje število igralcev ni omejeno.

Vsak igralec lahko v isti kategoriji nastopa samo za eno ekipo (ne more igrati za več ekip istega kluba), lahko pa igra v več kategorijah, če izpolnjuje pogoje.

Nastop igralcev je na lastno odgovornost.

Prijave:
Prijave na tekmovanje je potrebno posredovati najpozneje do srede, 10. oktobra 2007.

Prijave je potrebno posredovati:
po pošti na naslov: Športni center Triglav, d.o.o., Vodovodna cesta 25, 1000 Ljubljana, vendar s poštnim žigom najpozneje 10. oktobra,
po faxu 01 566 12 40,
po e-mailu stanko.damis@siol.net,
ali v lokalu Športnega centra Triglav, vsak dan od 8. do 23. ure.

K prijavi obvezno priložite potrdilo o vplačilu uporabe dvorane in izpolnjeno prijavnico!

Žrebanje:
Žrebanje bo na galeriji Športnega centra Triglav v ponedeljek, 15. oktobra 2007 ob 19.00 uri.

Nagrade:
Najboljše štiri ekipe v posamezni ligi in najboljši strelec v posamezni kategoriji prejmejo pokale, najboljše tri ekipe v mlajših kategorijah tudi medalje.

Ekipe v končnicah za prvaka v kategorijah članov in veteranov prejmejo tudi denarne nagrade:
400 eur (za 1. mesto),
200 eur (za 2. mesto),
100 eur (za 3. mesto).

Finanančne obveznosti ekip:
Ob prijavi je potrebno pravnati finančne obveznosti:
člani, veterani: 400 eur + DDV,
kategorije mladi: 250 eur + DDV.

V kolikor ekipa poravna finančne obveznosti kot fizična oseba poravna 8,5 % DDV, v kolikor kot pravna oseba 20 % DDV (v skladu z zakonom).

Znesek finančnih obveznosti člani in veterani:
fizične osebe (8,5 % DDV): 434 eur,
pravne osebe (20 % DDV): 480 eur.

Znesek finančnih obveznosti kategorije mladi:
fizične osebe (8,5 % DDV): 271,25 eur,
pravne osebe (20 % DDV): 300 eur.

Na prijavnici obvezno ekipe navedite ime osebe oziroma naziv podjetja, na katerega naj se glasi račun (zaradi višine obračunanega DDV).

Finančne obveznosti se lahko poravna v lokalu Športnega centra Triglav, ali na transakcijski račun: 33000 - 0001491172, namen vplačila: "uporaba dvorane za zimsko ligo 2007/08".

Spremljanje tekmovanja:
na spletnih straneh: www.sctriglav.si, www.kapodol.com in www.slofutsal.com, v časopisih Ekipa in Dnevnik, na oglasnem panoju v dvorani.

Dodatne informacije:
po telefonih 01/ 566 12 41 ali 01/ 566 12 42,
po telefonih 041/ 220 618 ali 041/ 726 872.

Vodja tekmovanj Stanko Damiš
Direktor športnega centra Triglav Aleš Remih


Pošljite email uredništvu www.kapodol.com