LJUBLJANSKE REKREATIVNE LIGE 2013 v malem nogometu


PROPOZICIJE

I./ SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

(1) Te propozicije določajo tekmovanje “Ljubljanske rekreativne lige (kratica LRL) v malem nogometu” pri Mestni občini Ljubljana za leto 2013.

2. člen

(2) Izvajalec tekmovanja je Športna zveza Ljubljane v sodelovanju s Športnim centrom Triglav.

II./ PRAVICA NASTOPA
3. člen

(1) Pravico nastopa imajo ekipe klubov, osnovnih športnih organizacij, delovnih organizacij, interesne skupine in ostale rekreativne ekipe.

4. člen

(1) Pravico nastopa imajo igralci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- člani: igralci, rojeni leta 1997 in starejši,
- veterani: igralci, rojeni leta 1978 in starejši,
- super veterani: igralci, rojeni leta 1971 in starejši,
- liga Abraham: igralci, rojeni leta 1963 in starejši.

(2) Igralci morajo imeti za primere identifikacije pri sebi veljaven osebni dokumet s sliko.

5. člen

(1) Vsi igralci v tem tekmovanju nastopajo na lastno odgovornost.

(2) Zdravniški pregledi igralcev v tem tekmovanju niso obvezni.

6. člen

(1) Vsaka ekipa mora pred začetkom tekmovanja prijaviti zadostno število igralcev za igranje, najpozneje do 30. septembra pa največ 20 igralcev. Odgovorna oseba za točnost podatkov iz prijavnice je vodja ekipe. Posamezni igralec lahko igra samo za eno ekipo v vsaki skupini. Prestopanje igralcev v druge ekipe iste skupine ni dovoljeno.

(2) V kolikor se v končnico uvrsti igralec, ki je nastopal za več ekip v različnih skupinah, se mora igralec pred začetkom končnice odločiti v kateri ekipi bo nastopal - podati mora pisno izjavo. Posamezni igralec lahko igra v končnici samo za eno ekipo v isti kategoriji.

III./ PRAVILA IGRE

7. člen

(1) Vse tekme se igrajo po pravilih igre za mali nogomet z določenimi dodatki. Igralni čas vsake tekme v tem tekmovanju je 2 x 20 minut bruto igre, razen v prvem delu končnic 2 x 15 minut bruto igre.

(2) V vsaki ekipi istočasno nastopa šest igralcev (1+5). Tekma se lahko začne, ko ima ena od ekip na igrišču najmanj pet igralcev (1+4), ki imajo pravico nastopa. Če enaod ekip ostane med tekmo z manj kot štirimi igralci (1+3), je sodnik dolžan prekiniti igro. V kolikor so razlog temu izključitve igralcev, sodnik tekmo takoj prekine. V primeru poškodbe igralca mora sodnik počakati 5 minut. Če ekipa po preteku 5. minut nima minimalnega števila igralcev, sodnik tekmo prekine.

(3) Na vseh tekmah je število menjav neomejeno – leteče menjave. Menjave igralcev so pri sredini igrišča na isti strani, kjer so rezervne klopi, oziroma prostor za rezervne igralce. Rezervni igralec lahko vstopi v igro šele, ko zamenjani igralec zapusti igrišče, v nasprotnem primeru se kaznuje.

8. člen

(1) Dresi igralcev morajo biti enakobarvni. Dresi morajo biti takšne barve, da se kluba razlikujeta. Dresi vratarjev se morajo razlikovati od barve dresov ostalih igralcev na tekmi in od sodnika. Hlačke igralcev morajo biti obvezno kratke. Vratar sme nastopiti v dolgih športnih hlačah. V kolikor imata obe ekipi enakobarvne drese, mora imeti drugo vpisana ekipa iz razporeda (gost) rezervne drese druge barve.

9. člen

(1) Igra se z žogo, ki jo pred začetkom tekme določi sodnik. Prvo vpisana ekipa iz razporeda (domačin) je dolžna prinesti na tekmo primerno nogometno žogo za igranje. V kategoriji članov ima prednost manj odbojna žoga velikosti 4, v ostalih kategorijah pa odbojna žoga velikosti 5.

10. člen

(1) Kazenski udarci se izvajajo z razdalje 6 (šestih) metrov.

(2) Kazenski udarci za določitev zmagovalca tekme v končnici se izvajajo na naslednji način:
– izvajajo jih po trije igralci vsake ekipe izmenično,
– v kolikor zmagovalec še ni določen, po eden in isti igralec do prve prednosti ene od ekip pri enakem številu udarcev,
– vratar se lahko zamenja za vsak kazenski udarec,
– igralci, ki so na tekmi prejeli rdeči karton (tudi kot drugi rmeni karton), nimajo pravice izvajanja ali branjenja kazenskih udarcev,
– igralci, ki so končali tekmo s prestajanjem dveminutne izključitve zaradi prejetega (enega) rumenega kartona, imajo pravico izvajanja ali branjenja kazenskih udarcev.

IV./ NAČIN TEKMOVANJA

11. člen

(1) Način tekmovanja obsega redni del in končnico. Redni del se igra od aprila do oktobra 2013. Tekme se igrajo v času, ki je določen z razporedom organizatorja tekmovanja.

(2) Redni del poteka na zunanjih igriščih, končnica pa v dvorani.

(3) V rednem delu se igra po ligaškem sistemu, v končnici na izpadanje. Način tekmovanja v rednem delu je različen glede na število ekip v posamezni skupini.

12. člen

(1) Redni del v posameznih skupinah za leto 2013 se igra na naslednji način:

Bežigrad Jama, člani (igralna dneva ponedeljek in torek):
- vse ekipe igrajo po eno-krožnem ligaškem sistemu.

Moste Kodeljevo, člani – skupina 1 (igralni dan četrtek):
- prvi del se igra eno-krožno (vsak z vsakim),
- drugi del se igra v dveh skupinah glede na rezultate prvega dela;
- posebej prvih šest uvrščenih ekip in posebej ostale ekipe še enkrat po eno-krožnem sistemu.

Moste Kodeljevo, člani – skupina 2 (igralni dan sreda):
- prvi del se igra eno-krožno (vsak z vsakim),
- drugi del se igra v dveh skupinah glede na rezultate prvega dela;
- posebej prvih šest uvrščenih ekip in posebej ostale ekipe še enkrat po eno-krožnem sistemu.

Moste Kodeljevo, člani – skupina 3 (igralna dneva ponedeljek in torek):
- vse ekipe igrajo po eno-krožnem ligaškem sistemu.

Moste Kodeljevo, veterani (igralni dan ponedeljek):
- vse ekipe igrajo po dvo-krožnem ligaškem sistemu.

Moste Kodeljevo, super veterani (igralni dan torek):
- vse ekipe igrajo po dvo-krožnem ligaškem sistemu.

Moste Kodeljevo, liga Abraham (igralni dan sreda):
- vse ekipe igrajo po tro-krožnem sistemu.

13. člen

(1) V končnico članov se uvrstijo po štiri najboljše uvrščene ekipe vsake skupine, skupaj 16 ekip.

(2) V končnico ostalih kategorij se prav tako uvrstijo štiri najboljše uvrščene ekipe vsake skupine.

(3) V kolikor se posamezna ekipa ne prijavi v končnico, jo nadomesti ekipa, ki jo določi organizator.

(4) Tabelo za igranje končnice članov določi organizator glede na prijave in uvrstitve v rednem delu.

(5) V končnicah ostalih kategorij se v polfinalu med seboj pomerijo najboljša prvo in četrto uvrščena ekipa rednega dela, ter najboljša drugo in tretje uvrščena ekipa rednega dela.

(6) V končnicah ni tekem za tretje mesto. Osvoji ga ekipa, ki doseže boljšo uvrstitev po rednem delu.

V./ REZULTATI TEKEM IN UGOTAVLJANJE UVRSTITVE

14. člen

(1) Na vsaki tekmi dobi zmagovalec 3 točke, poraženec pa 0 točk. V primeru neodločenega rezultata dobi vsaka ekipa po 1 točko.

(2) V kolikor tekma ni odigrana po krivdi ene od ekip, se registrira z rezultatom 5:0 po uradni dolžnosti.

15. člen

(1) V primeru, da imata 2 ali več ekip v končni lestvici enako število točk, odločajo o uvrstitvi rezultati njihovih medsebojnih tekem, in sicer se izdela lestvica, ki zajame le medsebojne tekme teh ekip. V primeru enakega števila točk v tej lestvici odloča v zaporedju:
a.) boljše razmerje med doseženimi in prejetimi zadetki v tej lestvici,
b.) več doseženih zadetkov v tej lestvici,
c.) boljše razmerje med doseženimi in prejetimi zadetki v celotni lestvici,
d.) več doseženih zadetkov v celotni lestvici,
e.) žreb.

16. člen

(1) V kolikor ekipa izstopi ali pa je izključena s tekmovanja, se vsi njeni dotedanji rezultati brišejo.

(2) Rezultati končnice štejejo kot končni vrstni red tekmovanja.

VI./ DISCIPLINSKE ZADEVE

17. člen

(1) Za ekipe, igralce in vodje ekip se uporabljajo smiselna določila Disciplinskega pravilnika NZS, v kolikor niso v nasprotju s temi Propozicijami. O disciplinskih zadevah odloča tekmovalnodisciplinska komisija.

18. člen

(1) Kazni igralcem na posamezni tekmi so rumeni kartoni (javni opomini) in rdeči kartoni (izključitve).

(2) Igralec, ki prejme rumeni karton, je izključen za 2 minuti, oziroma do prejetega gola njegove ekipe v primeru manjšega števila igralcev.

(3) Igralec, ki prejme rdeči karton (tudi kot drugi rumeni karton) mora zapustiti igro, po dveh minutah, oziroma po prejetem golu njegove ekipe v primeru manjšega števila igralcev, ga zamenja drug igralec.

19. člen

(1) Vsak igralec, ki je na tekmi izključen (prejme rdeči karton, tudi če kot drugi rumeni karton), avtomatsko počiva najmanj na prvi naslednji tekmi, o dejanski kazni pa odloča tekmovalnodiscplinska komisija. Vodja ekipe je dolžan priimek in ime izključenega igralca takoj povedati sodniku. V nasprotnem primeru bosta kaznovana igralec in ekipa.

(2) Vsi igralci, ki so časovno kaznovani na tekmovanjih, kjer sodijo sodniki Društva nogometnih sodnikov Ljubljana, v času prestajanja kazni nimajo pravico nastopa.

20. člen

(1) V primeru, da ekipa ne odigra tekmo iz neopravičenega razloga, se preda v disciplinski postopek.

VII./ PRITOŽBENI POSTOPEK

21. člen

(1) Zainteresirana ekipa ima pravico do pritožbe na tekmo. Pritožba mora biti napovedana in taksirana pri sodniku takoj po tekmi, o čemur mora bit seznanjen tudi vodja nasprotne ekipe. Pritožba v pismeni obliki mora biti posredovana v rednem delu v dveh dneh po odigrani tekmi, v končnici pa do 30 minut po tekmi. O pritožbi odloča tekmovalno-disicplinska komisija organizatorja tekmovanja.

22. člen

(1) Zoper sklep tekmovalno-disciplinske komisije je dovoljena pritožba. Pritožbo se vloži komisiji za pritožbe pri organizatorju v treh dneh od prejema sklepa. Sklep komisije za pritožbe je dokončen.

23. člen

(1) V kolikor se pritožba nanaša na neregularnost pri izvajanju kazenskih udarcev za končnega zmagovalca tekme po izteku igralnega časa, komisija lahko odredi samo ponovno izvajanje kazenskih strelov. To pravilo velja v končnici, kjer se igra na izpadanje.

24. člen

(1) V vsakem pritožbenem postopku se plača taksa. Pritožbena taksa znaša 80 € (z vštetim DDV). V kolikor taksa ni plačana, se pritožba ne obravnava. V kolikor je pritožbi ugodeno, se taksa vrne.

VIII./ DRUGA DOLOČILA

25. člen

(1) Uradna spletna stran organizatorja je www.sctriglav.si.

(2) Vsi potrebni sklepi ali obvestila se posredujejo vodji ekipe po elektronski pošti (ne po navadni pošti).

26. člen

(1) Vse tekme sodijo sodniki pri Društvu nogometnih sodnikov Ljubljana, ki jih delegira komisar za delegiranje. Posamezno tekmo sodi eden sodnik, v končnici lahko tudi dva sodnika.

27. člen

(1) Vse ekipe po poravnani prijavnini, oziroma do konca maja 2013 dobijo bone za dve uri brezplačne uporabe dvorane Športni center Triglav v času, ki je določen v rzpisu tekmovanja.

(2) Ob koncu tekmovanja se najboljše ekipe nagradi s pokali. Pokale prejmejo prve tri uvrščene ekipe vsake skupine rednega dela, kakor tudi prve štiri uvrščene ekipe končnice tekmovanja.

(3) Podelitev pokalov se opravi na zaključni prireditvi ŠZL, predvidoma decembra 2013.

28. člen

(1) Izvajalec lahko uporabi za pravočasno izvedbo tekmovanja v rednem delu izjemoma tudi druge dneve, oziroma se lahko odigrata dva tekmovalna kroga v istem dnevu. Prav tako lahko izvajalec zamenja igrišče, če obstojajo razlogi.

29. člen

(1) Za primere, ki niso vsebovani v teh Propozicijah, se uporabljajo določila veljavnih pravilnikov NZS.

Sekretar tekmovanj: Stanko Damiš l.r.
Vodja tekmovanj: Željko Pijetlovič l.r.
Sekretar ŠZL: Aleš Remih l.r.


Pošljite email uredništvu www.kapodol.com

Cookie Consent