Prepovedi igranja:


SKLEP ŠTEVILKA: LRL 22/11-D:

Igralec ekipe Esva sistemi TOPALOVIČ SAMIR se kaznuje s prepovedjo nastopa NA TREH TEKMAH v skupini Moste-4 ljubljanskih rekreativnih lig v malem nogometu 2011. Igralec je neposredno po končani tekmi 12. kroga med ekipama Japra Team in Esva sistemi grozil sodniku in tudi pljunil proti njemu. Pljuvanje, ne glede na efekt, je skrajno nešportno dejanje. Pri izreku kazni pa je upoštevana dosedanja nekaznovanost.

SKLEP ŠTEVILKA: LRL 21/11-D:

Igralec ekipe Japra Team RASTOKA SVETOZAR se kaznuje s prepovedjo nastopa NA DVEH TEKMAH v skupini Moste-4 ljubljanskih rekreativnih lig v malem nogometu 2011. Igralec je bil izključen na tekmi 12. kroga med ekipama Japra Team in Esva sistemi. Izključitev je bila sicer posledica drugega rumenega kartona na isti tekmi, toda ker se je igralec ob izrečeni izključitvi skrajno nešportno obnašal, se mu to dejanje šteje kot oteževalna okoliščina, zato je prejel višjo kazen, kot je predvidena za izključitev zaradi dveh rumenih kartonov na isti tekmi.

SKLEP ŠTEVILKA: LRL 20/11-D:

Ekipa ŠD KEPA PETKA se kaznuje z JAVNIM OPOMINOM, ker je sokriva za prekinitev tekme 12. kroga med ekipama ŠD Kepa Petka in Lepotni studio Prive v skupini Moste-4 ljubljanskih rekreativnih lig v malem nogometu. V kolikor ekipa ponovi storjenokršitev, se le-ta upošteva kot oteževalna okoliščina pri odločanju o kršitvi.

SKLEP ŠTEVILKA: LRL 19/11-D:

Ekipa LEPOTNI STUDIO PRIVE se kaznuje z JAVNIM OPOMINOM, ker je sokriva za prekinitev tekme 12. kroga med ekipama ŠD Kepa Petka in Lepotni studio Prive v skupini Moste-4 ljubljanskih rekreativnih lig v malem nogometu. V kolikor ekipa ponovi storjenokršitev, se le-ta upošteva kot oteževalna okoliščina pri odločanju o kršitvi.

SKLEP ŠTEVILKA: LRL 18/11-D:

Igralec ekipe ŠD Kepa Petka SMAJLOVIČ EDIN se kaznuje s prepovedjo nastopa DO KONCA LIGAŠKEGA TEKMOVANJA v skupini Moste-4 ljubljanskih rekreativnih lig v malem nogometu 2011. Igralec je na tekmi 12. kroga med ekipama ŠD Kepa Petka in Lepotni studio Prive pljunil nasprotnega igralca, pred tem je le-ta pljunil njega, nakar je prišlo do splošnega prerivanja obeh ekip. Kršitev je skrajno nešportno dejanje.

SKLEP ŠTEVILKA: LRL 17/11-D:

Igralec ekipe Lepotni studio Prive DURGUTOVIČ ASMIR se kaznuje s prepovedjo nastopa DO KONCA LIGAŠKEGA TEKMOVANJA v skupini Moste-4 ljubljanskih rekreativnih lig v malem nogometu 2011. Igralec je na tekmi 12. kroga med ekipama ŠD Kepa Petka in Lepotni studio Prive pljunil nasprotnega igralca, ki mu je to dejanje vrnil, nakar je prišlo do splošnega prerivanja obeh ekip. Kršitev je skrajno nešportno dejanje.

Obrazložitev:

Pri izreku kazni je bilo upoštevano določilo IO NZS o enotni disciplinski politiki na vseh tekmovanjih, usklajeno z določilom UEFE, ki je najnižja predpisana kazen za takšne kršitve, kakor tudi dosedanja nekaznovanost. Izrečene kazni pa bodo upoštevane kot oteževalne, če bodo ponovili kršitev.

Pravni pouk:

Zoper sklep (za vsakega posebej) je mogoče vložiti pritožbo. Pritožba mora biti vložena v treh dneh od prejema sklepa. Pritožba mora biti pismena in obrazložena. Naslov za posredovanje pritožbe: Športna zveza Ljubljane, Celovška 25, 1000 Ljubljana. K pritožbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani pritožbeni taksi. Pritožbena taksa znaša 80 EUR in se nakaže na transakcijski račun: 05100-8010081978 - A banka Vipa. Brez vplačane pritožbene takse je pritožba brezpredmetna in se ne obravnava. V kolikor bo pritožbi ugodeno, se pritožbena taksa vrne.

Pritožba do odločitve o pritožbi ne zadrži izvršitve tega sklepa.

Opozorilo:

V kolikor ekipa nastopi z igralcem, ki nima pravice nastopa, se tekma registrira s 5:0 za nasprotno ekipo, proti ekipi pa se v skladu s Pravilnikom NZS, uvede disciplinski postopek. Nepoznavanje ali neupoštevanje pravil ne zadrži izrečene prepovedi.Pošljite email uredništvu www.kapodol.com

Cookie Consent