PROPOZICIJE TEKMOVANJA ZA LETO 2009I./ SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

Te Propozicije opredeljujejo tekmovanje “Ljubljanske rekrativne lige v malem nogometu” za leto 2009.

2. člen

Organizator tekmovanja je Športna zveza Ljubljane v sodelovanju s Športnim centrom Triglav.


II./ PRAVICA NASTOPA

3. člen

Pravico nastopa imajo ekipe delovnih organizacij, osnovnih športnih organizacij, interesne skupine, katerih člani stanujjeo, so zaposleni ali so člani organizacij, ki delujejo na področju Mestne občine Ljubljana in ostale rekreativne ekipe.

4. člen

Pravico nastopa imajo igralci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
člani: igralci, rojeni leta 1993 in starejši,
veterani: igralci, rojeni leta 1974 in starejši,
super veterani: igralci, rojeni leta 1967 in starejši
Igralci morajo imeti za primere identifikacije pri sebi veljaven osebni dokumet s sliko.

5. člen

Vsi igralci v tem tekmovanju nastopajo na lastno odgovornost. Zdravniški pregledi niso obvezni.

6. člen

Vsaka ekipa mora pred začetkom tekmovanja prijaviti največ 15 igralcev. Odgovorna oseba za točnost podatkov iz prijavnice je vodja ekipe. Posamezni igralec lahko igra samo za eno ekipo v vsaki skupini. Prestopanje igralcev v druge ekipe iste skupine ni dovoljeno.

V kolikor se v končnico uvrsti igralec, ki je nastopal za več ekip v različnih skupinah, se mora igralec pred začetkom končnice odločiti v kateri ekipi bo nastopal - podati mora pisno izjavo. Posamezni igralec lahko igra v končnici samo za eno ekipo v isti kategoriji.


III./ PRAVILA IGRE

7. člen

Vse tekme se igrajo po pravilih igre za mali nogomet z določenimi dodatki. Igralni čas vsake tekme je 2 x 20 minut bruto igre.

V vsaki ekipi istočasno nastopa šest igralcev (1+5). Tekma se lahko začne, ko ima ena od ekip na igrišču najmanj pet igralcev (1+4), ki imajo pravico nastopa. Če enaod ekip ostane med tekmo z manj kot štirimi igralci (1+3), je sodnik dolžan prekiniti igro. V kolikor so razlog temu izključitve igralcev, sodnik tekmo takoj prekine. V primeru poškodbe igralca mora sodnik počakati 5 minut. Če ekipa po preteku 5. minut nima minimalnega števila igralcev, sodnik tekmo prekine.

Na vseh tekmah je število menjav neomejeno – leteče menjave. Menjave igralcev so pri sredini igrišča na isti strani, kjer so rezervne klopi, oziroma prostor za rezervne igralce.

Kazenski strel se izvaja z razdalje 6 (šestih) metrov.

8. člen

Dresi igralcev morajo biti enakobarvni. Dresi morajo biti takšne barve, da se kluba razlikujeta. Dresi vratarjev se morajo razlikovati od barve dresov ostalih igralcev na tekmi in od sodnika. Hlačke igralcev morajo biti obvezno kratke. Vratar sme nastopiti v dolgih športnih hlačah. V kolikor imata obe ekipi enakobarvne drese, mora imeti drugo vpisana ekipa iz razporeda (gost) rezervne drese druge barve.

9. člen

Igra se z žogo, ki jo pred začetkom tekme določi sodnik. Prvo vpisana ekipa iz razporeda (domačin) je dolžna prinesti na tekmo primerno nogometno žogo za igranje. V kategoriji članov ima prednost manj odbojna žoga velikosti 4, v kategorijah veteranov in super veteranov pa odbojna žoga velikosti 5.


IV./ NAČIN TEKMOVANJA

10. člen

Način tekmovanja obsega redni del in končnico. V kategoriji super veteranov se ne igra končnica. Redni del se igra maja, junija, 31.avgusta, septembra in oktobra 2009. Tekme se igrajo v času, ki je določen z razporedom organizatorja tekmovanja. Redni del poteka na zunanjih igriščih, končnica pa v dvorani. V rednem delu se igra po ligaškem sistemu (po Bergerjevem sistemu), v končnici pa na izpadanje. Način tekmovanja v rednem delu je različen glede na število ekip v posamezni skupini.

11. člen

Redni del v posameznih skupinah za leto 2009 se igra na naslednji način:

1.) Moste-Kodeljevo, člani 1. skupina (igralni dan četrtek):
prvi del eno-krožno (vsak z vsakim),
drugi del v dveh skupinah glede na rezultate prvega dela; posebej igra prvih šest uvrščenih ekip in posebej ostale ekipe še enkrat po eno-krožnem sistemu.

2.) Moste-Kodeljevo, člani 2. skupina (igralni dan četrtek):
prvi del eno-krožno (vsak z vsakim),
drugi del v dveh skupinah glede na rezultate prvega dela; posebej igra prvih pet uvrščenih ekip in posebej ostale ekipe še enkrat po eno-krožnem sistemu.

3.) Moste-Kodeljevo, člani 3. skupina (igralni dan sreda):
vse ekipe igrajo po eno-krožnem sistemu

4.) Moste-Kodeljevo, člani 4. skupina (igralni dan ponedeljek in torek):
vse ekipe igrajo po eno-krožnem sistemu

5.) Moste-Kodeljevo, veterani (igralni dan ponedeljek):
prvi del eno-krožno (vsak z vsakim),
drugi del v dveh skupinah glede na rezultate prvega dela; posebej igra prvih pet uvrščenih ekip in posebej ostale ekipe še enkrat po eno-krožnem sistemu.

6.) Moste-Kodeljevo, super veterani (igralni dan torek):
vse ekipe igrajo po eno-krožnem sistemu

7.) Bežigrad-Ježica, člani 1. skupina (igralni dan ponedeljek in torek):
prvi del eno-krožno (vsak z vsakim),
drugi del v dveh skupinah glede na rezultate prvega dela; posebej igra prvih pet uvrščenih ekip in posebej ostale ekipe še enkrat po eno-krožnem sistemu.

8.) Bežigrad-Ježica, člani 2. skupina (igralni dan sreda in četrtek):
vse ekipe igrajo po eno-krožnem sistemu

9.) Bežigrad-Bratovševa ploščad (Froca), veterani (igralni dan sreda in četrtek):
prvi del eno-krožno (vsak z vsakim),
drugi del v dveh skupinah glede na rezultate prvega dela; posebej igra prvih pet uvrščenih ekip in posebej ostale ekipe še enkrat po eno-krožnem sistemu.

10.) Šiška-ŠD Šentvid (Žibert), člani 1. skupina (igralni dan ponedeljek in torek):
vse ekipe igrajo po eno-krožnem sistemu

11.) Šiška-ŠD Šentvid (Žibert), člani 2. skupina (igralni dan sreda in četrtek):
vse ekipe igrajo po eno-krožnem sistemu

12.) Šiška-ŠD Šentvid (Žibert), člani 3. skupina (igralni dan sreda):
vse ekipe igrajo po dvo-krožnem sistemu

12. člen

V končnico članov se uvrstijo tri najboljše uvrščene ekipe vsake skupine. V končnico veteranov se uvrstijo štiri najboljše uvrščene ekipe vsake skupine. V kolikor se posamezna ekipa ne prijavi v končnico, jo nadomesti naslednja najboljše uvrščena ekipa tiste skupine. Vsaka ekipa mora položiti kavcijo v znesku 20 EUR, ki se ji povrne na prvi tekmi. Tabelo za igranje končnice določi organizator.


V./ REZULTATI TEKEM IN UGOTAVLJANJE UVRSTITVE

13. člen

Na vsaki tekmi dobi zmagovalec tekme 3 (tri) točke, poraženec pa 0 (nič) točk. V primeru neodločenega rezultata dobi vsaka ekipa po 1 (eno) točko.

V primeru, da tekma ni odigrana po krivdi ene od ekip, se registrira z rezultatom 5:0 po uradni dolžnosti.

14. člen

V primeru, da imata 2 (dve) ali več ekip v končni lestvici enako število točk, odločajo o uvrstitvi rezultati njihovih medsebojnih tekem, in sicer se izdela lestvica, ki zajame le medsebojne tekme teh klubov.
V primeru enakega števila točk v tej lestvici odloča v zaporedju:
a.) boljše razmerje med doseženimi in prejetimi zadetki v tej lestvici,
b.) več doseženih zadetkov v tej lestvici,
c.) boljše razmerje med doseženimi in prejetimi zadetki v celotni lestvici,
d.) več doseženih zadetkov v celotni lestvici,
e.) žreb.

15. člen

Rezultati končnice štejejo kot končni vrstni red tekmovanja.

VI./ DISCIPLINSKE ZADEVE

16.člen

Za ekipe, igralce in vodje ekip se uporabljajo smiselna določila Disciplinskega pravilnika NZS, v kolikor niso v nasprotju s temi Propozicijami. O disciplinskih zadevah odloča tekmovalno-disciplinska komisija.

17. člen

Kazni igralcem na posamezni tekmi so rumeni kartoni (javni opomini) in rdeči kartoni (izključitve).

Igralec, ki prejme rumeni karton, je izključen za dve minuti, oziroma do prejetega gola njegove ekipe v primeru manjšega števila igralcev.

Igralec, ki prejme rdeči karton (tudi kot drugi rumeni karton) mora zapustiti igro, po dveh minutah, oziroma po prejetem golu njegove ekipe v primeru manjšega števila igralcev, ga zamenja drug igralec.

18. člen

Vsak igralec, ki je na tekmi izključen (prejme rdeči karton, tudi če kot drugi rumeni karton), avtomatsko počiva najmanj na prvi naslednji tekmi, o dejanski kazni pa odloča tekmovalno-discplinska komisija. Vodja ekipe je dolžan priimek in ime izključenega igralca takoj povedati sodniku. V nasprotnem primeru bosta kaznovana igralec in ekipa.

Vsi igralci, ki so časovno kaznovani na tekmovanjih, kjer sodijo sodniki Društva nogometnih sodnikov Ljubljana, v času prestajanja kazni nimajo pravico nastopa.

19. člen

V primeru, da ekipa ne odigra tekmo iz neopravičenega razloga, se za vsako neodigrano tekmo kaznuje z odvzemom najmanj 1 (ene) točke in preda v disciplinski postopek.

V kolikor ekipa ne odigra treh tekem iz neporavičenega razloga, se izključi iz tekmovanja brez povračila stroškov (prijavnine).

Vrstni red in morebitno brisanje rezultatov (odvisno od tega, kdaj je bila ekipa izključena s tekmovanja) se določa na podlagi veljavnega pravilnika NZS.


VII./ PRITOŽBENI POSTOPEK

20.člen

Zainteresirana ekipa ima pravico do pritožbe na tekmo. Pritožba mora biti napovedana in taksirana pri sodniku takoj po tekmi, o čemur mora bit seznanjen tudi vodja nasprotne ekipe. Pritožba v pismeni obliki mora biti posredovana v rednem delu v 2 (dveh) dneh po odigrani tekmi, v končnici pa 30. minut po tekmi. O pritožbi odloča tekmovalno-disicplinska komisija organizatorja tekmovanja.

21. člen

Zoper sklep tekmovalno-disciplinske komisije je dovoljena pritožba. Pritožbo se vloži komisiji za pritožbe pri organizatorju tekmovanja v 3 (treh) dneh od prejema sklepa. Sklep komisije za pritožbe je dokončen.

22. člen

V kolikor se pritožba nanaša na neregularnost pri izvajanju kazenskih strelov za končnega zmagovalca tekme po izteku igralnega časa, komisija lahko odredi samo ponovno izvajanje kazenskih strelov.

23. člen

V vsakem pritožbenem postopku se plača taksa. Pritožbena taksa znaša 80 EUR (z vštetim DDV). V kolikor taksa ni plačana, se pritožba ne obravnava. V primeru, da je pritožbi ugodeno, se taksa ekipi povrne.


VIII./ DRUGA DOLOČILA

24. člen

Razporede tekem, rezultate in obvestila organizatorja se objavlja na spletnih straneh www.kapodol.com. Na navedenih spletnih straneh se objavljajo tudi morebitne spremembe urnikov, kakor tudi postave ekip, strelci (v končnicah) na tekmah, morebitni komentarji, intervjuji ali fotografije ekip in igralcev.

Vsi potrebni sklepi ali obvestila se posredujejo vodji ekipe po elektronski pošti (ne več po navadni pošti).

25. člen

Vse tekme sodijo sodniki pri Društvu nogometnih sodnikov Ljubljana, ki jih delegira komisar za delegiranje. Posamezno tekmo sodi eden sodnik, v končnici lahko tudi dva sodnika.

26. člen

Ob koncu tekmovanja se ekipe nagradi s pokali. Pokale prejmejo prve tri uvrščene ekipe vsake skupine rednega dela, kakor tudi prve štiri uvrščene ekipe in najboljši posamezniki končnice tekmovanja.

Podelitev nagrad se opravi na zaključni prireditvi decembra 2009 ali januarja 2010.

27. člen

Organizator lahko uporabi za pravočasno izvedbo tekmovanja v rednem delu izjemoma tudi petek ali druge dneve, oziroma se lahko odigrata dva tekmovalna kroga v istem dnevu.

28. člen

Za vse primere, ki niso vsebovani v teh Propozicijah, se uporabljajo smiselna določila veljavnih pravilnikov NZS.


Vodja moščanskih lig:
Meho Avdagič l.r.
Sekretar:
Stanko Damiš l.r.
Vodja tekmovalnega sektorja:
Željko Pijetlovič l.r.


Pošljite email uredništvu www.kapodol.com


Cookie Consent