Ljubljana Moste 4. liga: sezona 2009


29.04.2009, sreda ob 15:17 Prispevek: Uredništvo
Obvestila pred začetkom tekmovanja
V letošnji sezoni bodo Ljubljanske rekreativne lige potekale pod vodstvom Športne zveze Ljubljana, ki bo projekt izvajala skupaj s Športnim centrom Triglav. Tekmovanje v četrti ligi Moste se prične v ponedeljek 4.5. ob 17.45 uri. Igralo se bo ob ponedeljkih in torkih na Kodeljevem igrišču C v Mostah. Razpored tekem spomladanskega dela tekmovanja najdete na spletni strani malonogometnega portala Kapodol.

Ekipe obveščamo, da so možne spremembe že objavljenih ur tekem, o čemer vas bomo pravočasno obvestili na Kapodol.


Zadeva: Obvestila pred začetkom tekmovanja

Kot ste bili že obveščeni, je bila organizacija ljubljanskih rekreativnih lig v malem nogometu 2009 dodeljena Športni zvezi Ljubljane, ki jo bo izvajala skupaj s Športnim centrom Triglav.

Zaradi pozne določitve organizatorja bo začetek letošnjih tekmovanj nekoliko kasneje kot prejšnja leta, in sicer v ponedeljek, 4. maja 2009. Tekmovanja bodo potekala na istih igriščih kot lani in po ustaljenem načinu, ki bo podrobno določen s Propozicijami, katere vam bodo posredovane v najkrajšem času.

Razporede tekem boste našli na spletnih straneh malonogometnega portala Kapodol najpozneje 7 dni pred začetkom posamezne lige. Tudi sicer bo obveščanje o tekmovanju potekalo s pomočjo omenjenega medija. Prav tako pa uvajamo prakso, da boste uradna obvestila (sklepe) prejemali izključno po elektronski pošti (ne več po navadni pošti), kar je v sedanjem času napredka tehnologije tudi način obveščanja in komuniciranja na drugih športnih tekmovanjih v Sloveniji. Zato zavezujemo vse ekipe, ki še niso posredovale elektronske naslove, da jih nemudoma posredujejo (v vsaki ekipi je zagotovo vsaj ena oseba, ki ima elektronski naslov). Pri pripravi urnika tekem bomo skušali ustreči vašim željam kolikor bo to mogoče. Zaradi poznejšega začetka pa bo koledar igralnih dni nekoliko stisnjen.

Pred začetkom tekmovanj je obvezno poravnati prijavnino, ki znaša 270,00 EUR na ekipo. V prijavnini je upoštevan DDV. Prijavnino lahko poravnate na transakcijski račun številka: SI56 3300 0000 1491 172, sklic 00-2009-172, namen plačila: prijavnino za rekreativno ligo Ljubljana. Prijavnino lahko poravnate tudi v lokalu Športnega centra Triglav, Vodovodna 25 (balon izza centralnega štadiona za Bežigradom), vsak dan od 8. do 22. ure. v kolikor potrebujete račun, nam obvezno posredujte podatke po emailu: stanko.damis@siol.net podatki pa naj vsebujejo: ime plačnika (firme), naslov plačnika in davčno številko plačnika.

Opomba: Ker so nekatere prijavnice nepopolne, vas zavezujemo, da jih do začetka tekmovanj uredite. To velja za podatke predstavnikov ekip (naslovi, telefonske številke, elektronski naslovi), prav tako pa morate napisati oziroma dopolniti sezname igralcev.

Dodatne informacije dobite po telefonu 041 667-694 (vodja tekmovanj Željko Pijetlovič).

Vodja tekmovanj:
Željko Pijetlovič
Sekretar:
Stanko Damiš
Direktor:
Aleš Remih

Razpored spomladanskega dela tekmovanja
Natisni razpored
Prejšnje novice


Pošljite email uredništvu www.kapodol.com