Ljubljana Moste 4. liga: sezona 2008


11.03.2008, torek ob 11:56 Prispevek: Drago Perko
Razpis za lige v Ljubljani
Agencija za šport Ljubljana bo tudi letos v mesecu aprilu, maju, juniju, septembru in oktobru organizirala tekmovanje ljubljanskih malonogometnih lig, tekmovalo se bo v treh starostnih kategorijah v dvanajstih ligah. Prijave se zbirajo do 22. marca, prijavnina pa znaša 230 evrov, kdor pa zamudi rok prijave, bo moral odšteti 260 evrov. Razporede, urnike tekmovanja, podrobna pravila in navodila bodo vodje ekip prejeli po pošti, tekmovanje se uradno začne v ponedeljek 14. aprila. Igra se po določilih razpisa za mali nogomet in pravilih NZS. Igralni čas je 2 x 20 minut (kosmate igre). Prve tri ekipe v vsaki skupini prejmejo pokale, ki jih bomo podelili na zaključni prireditvi v januarju 2009. Tekmovanje bo tudi to pot vodil Vinko Jurjec. Tudi v novi sezoni bo portal Kapodol medijski in informacijski partner tekmovanja, na katerem bodo objavljeni vsi uradni podatki tekmovanja. Več pa v nadaljevanju.

Natisni PRIJAVNICO >>>

RAZPIS REKREATIVNEGA TEKMOVANJA V MALEM NOGOMETU MESTA LJUBLJANE
ZA LETO 2008


ORGANIZATOR: AGENCIJA ZA ŠPORT

IZVAJALEC: AGENCIJA ZA ŠPORT

KRAJ TEKMOVANJA:

MOSTE-ZŠD SLOVAN KODELJEVO:
1. skupina - ČETRTEK - Kodeljevo - Slovan
2. skupina - ČETRTEK - Kodeljevo - Slovan
3. skupina - SREDA - Kodeljevo - Slovan
4. skupina - TOREK - Kodeljevo - Slovan
5. veterani - PONEDELJEK in TOREK - Kodeljevo - Slovan
6. super veterani - TOREK - Kodeljevo - Slovan

BEŽIGRAD:
1. skupina - PONEDELJEK in TOREK - Bežigrad - Ježica
2. skupina - SREDA in ČETRTEK - Bežigrad - Ježica
1. veterani - SREDA in ČETRTEK - Bežigrad - Bratovševa ploščad
2. mega vetarani - TOREK - Bežigrad - Bratovševa ploščad
(če bo prijavljenih vsaj 8 ekip. V nasprotnem primeru igrajo v katergoriji super veterni - Moste)

VIČ RUDNIK:
1. skupina - SREDA IN ČETRTEK - BŠK Krim-Pot k ribniku

ŠIŠKA:
1. skupina - PONEDELJEK in TOREK - ŠD Šentvid-za gostilno Žibert
2. skupina - SREDA in ČETRTEK - ŠD Šentvid-za gostilno Žibert

ČAS TEKMOVANJA:

Tekmovanje bo potekalo po eno krožnem liga sistemu v mesecu aprilu, maju, juniju, septembru in oktobru 2008.

PRAVICA NASTOPA:

Pravico nastopa imajo ekipe delovnih organizacij, osnovnih športnih organizacij, interesne skupine, katerih člani stanujejo, so zaposleni ali so člani organizacij, ki delujejo na področju Mestne občine Ljubljana in ostale rekreativne ekipe.

STAROSTNE KATEGORIJE:

A - ČLANSKE LIGE - (5 + 1) - nad 16 let, roj. 1992 in starejši
B - VETERANSKE LIGE - (5 + 1) - nad 35 let, roj. 1973 in starejši
C - SUPER VETERANI - (5 + 1) - nad 42 let, roj. 1966 in starejši
D - MEGA VETERNI - 5 + 1) - nad 48 let, roj. 1960 in starejši

Na prijavnici označite, v kateri starostni kategoriji želite nastopati.
Novost v letošnji sezoni je skupina MEGA VETERANI. Namenjena je ekipam, ki imajo igralce starejše od 48 let. Tekme se bodo igrale ob torkih na igrišču pri gostilni Forca, na Bratovševi ploščadi - Bežigrad.

PRIJAVE:

Rok za pisne prijave je 22.03.2008. Na prijavnici, ki jo prilagamo morate navesti vse zahtevane podatke.

PRIJAVNINA:

Znaša 230.00 EUR (52.720,80SIT) za ekipo (183,33 + 20 % DDV 36,67 EUR).
Poravnate jo do zaključka prijavnega roka 23.03.2008 na TRR AGENCIJE ZA ŠPORT LJUBLJANA št. 01261 - 6030722704 sklic na številko 41101
Prijavnici obvezno priložite POTRDILO O VPLAČANI PRIJAVNINI. Ekipe, katerim poravna prijavnino sponzor, morajo priložiti naročilnico sponzorja in izpolnjeni priloženi obrazec z vsemi zahtevanimi podatki.

OPOZORILO !!!

Po zaključku prijavnega roka znaša prijavnina 260,00 EUR ( 58.711,80 SIT ) za ekipo (204,17 EUR + 20%DDV 40,83 EUR)

Ekipe, ki ne bodo imele poravnanih svojih obveznosti, ne bodo upoštevane pri izdelavi razporeda tekmovanja !!!

RAZPOREDITEV EKIP IN URNIK TEKMOVANJA:

Razporede, urnike tekmovanja, podrobna pravila in navodila bodo vodje ekip prejeli po pošti.
Začetek tekmovanja v TOREK 10.04.2008
V primeru, da za en center ni dovolj prijavljenih ekip si pridružujemo pravico prerazporeditve ekip v drugi center. V posamezni skupini ( ligi ) bo nastopalo 16 ekip. Ekipe, ki bodo zamujale s prijavo bodo razporejene, na prosta mesta v drugih skupinah.

PRAVILA:

Igra se po določilih razpisa za mali nogomet in pravilih NZS. Igralni čas je 2 x 20 minut (kosmate igre).

POZOR !

VETERANSKE LIGE:

- V veteranskih ligah lahko nastopajo le igralci starejši od 35 let (rojeni leta 1973 in starejši).
- V super veteranskih ligah nastopajo igralci starejši od 42 let (rojeni leta 1966 in starejši).
- V mega veteranski skupini nastopajo igralci starejši od 48 let (rojeni leta 1960 in starejši).
- Število tekmovalcev je 5 + vratar.
- Tekme se bodo igrale na igriščih Slovana - Kodeljevo in za Bežigradom - Bratovževa ploščad.

PRIZNANJA:

Prve tri ekipe v vsaki skupini prejmejo pokale, ki jih bomo podelili na zaključni prireditvi v januarju 2009.

VODJA TEKMOVANJA:

Vinko Jurjec
Vodje po posameznih centrih bomo sporočili ob razporedu tekmovanja.

OSTALA DOLOČILA:

- Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost !!!
- Vodja ekipe s podpisom zagotavlja, da so člani ekipe seznanjeni s tem pravilom. !!!
- Tekmovalci lahko nastopajo za več ekip, vendar ne v isti skupini.
- V primeru slabega vremena o prestavitvi tekme odloča sodnik.
- Ekipa, ki ne pride na tekmo izgubi s 3 : 0 in se ji odvzame točka.
- Ekipa, ki 3 x ne pride na tekmovanje je izključena iz sistema tekmovanja. Doseženi rezultati se brišejo in se izdela nova lestvica.
- Ekipe morajo nastopiti v enotnih dresih (drugo imenovana ekipa mora imeti rezervne majice).
- Ekipe bodo razdeljene po skupinah glede na lanskoletno uvrstitev. Prve tri ekipe napredujejo v višjo, zadnje tri pa nazadujejo v nižjo skupino. Ekipe, ki bodo letos sodelovale prvič, bodo nastopile v zadnji skupini. Določilo velja za 16 članske skupine.
- Prvo imenovana ekipa je domačin in je dolžna zagotoviti žogo za igranje tekme.
- Kavcija za pritožbo je 50,00 eur ( 11.982,00 sit ), ki se v primeru ugodne rešitve vrne, v nasprotnem primeru pa zadrži.
- Vse ekipe bodo lahko sodelovale na turnirju za prvaka Ljubljane. Sistem tekmovanja bo določen na osnovi uvrstitve in števila lig.
- Podrobne propozicije bodo ekipe prejele ob razporedu tekmovanja.
- Pri prijavi navedite, če ne želite napredovati v višjo skupino, ne glede na lanskoletno uvrstitev.
- Ekipe, ki lahko pošto in obvestila sprejemajo na e-pošto prosimo, da sporočijo svoj e-naslov.
- Vsi razporedi in rezultati bodo objavljeni na spletnem portalu Kapodol.com
- Objavljeni bodo tudi spiski igralcev, ki igrajo za posamezno ekipo.

Vse dodatne informacije dobite na Agenciji za šport Ljubljana, Staničeva 41,
Vinko Jurjec:
telefon: 01-300-82-12
e-naslov: vinko.jurjec@as-lj.si
Andrej Počervina:
telefon: 01-300-82-11
e-naslov: andrej.pocervina@as-lj.si

Vinko Jurjec - vodja programa ŠR akcij

Športni pozdrav,

Marko Trškan - direktor AŠL

Natisni PRIJAVNICO >>>Pošljite email uredništvu www.kapodol.com