Ljubljana Moste 4. liga: sezona 2007

Točke

7(4+3)

Milorad Drljača (Štepanc )

6(3+3)

Luka Koželj (Borac )

5(4+1)

Mičo Karlica (Štepanc )

5(3+2)

Jani Kotnik (Borac )

4(3+1)

Peter Baloh (Borac )
Elvis Cikotič (Štepanc )

4(2+2)

Luka Peternel (Borac )

3(3+0)

Jure Jeromen (Borac )
Marko Sojer (Štepanc )

3(0+3)

Igor Jakšič (Štepanc )

2(2+0)

Aleš Graj (Borac )
Andrej Gričar (Štepanc )
Danijel Komič (Štepanc )
Nedim Vrabac (Te Tol )

2(1+1)

Marsel Mally (Borac )

1(1+0)

Dragan Jeftič (Štepanc )
Gregor Krajnc (Borac )


Pošljite email uredništvu www.kapodol.com