Ljubljana Moste 4. liga: sezona 2003


04.04.2004, nedelja ob 11:50
Razpis za leto 2004
Natisni prijavnico in razpis.
RAZPIS REKREATIVNEGA TEKMOVANJA V MALEM NOGOMETU
MESTA LJUBLJANE ZA LETO 2004

ORGANIZATOR: AGENCIJA ZA ŠPORT

IZVAJALEC: AGENCIJA ZA ŠPORT

KRAJ TEKMOVANJA:
MOSTE-ZŠD SLOVAN KODELJEVO:

1.SKUPINA-PETEK-Kodeljevo-Slovan
2.SKUPINA-ČETRTEK-Kodeljevo-Slovan
3.SKUPINA-SREDA-Kodeljevo-Slovan
4.SKUPINA-TOREK-Kodeljevo-Slovan
5.VETERANI-PONEDELJEK-Kodeljevo-Slovan
6.SUPER VET.-TOREK-Kodeljevo-Slovan

BEŽIGRAD:
1. SKUPINA-PONEDELJEK-TOREK-Bežigrad-Ježica
2. SKUPINA-SREDA-ČETRTEK-Bežigrad-Savsko naselje
1.VETERANI-SREDA-ČETRTEK-Bežigrad-Bratovševa ploščad
2."4 + 1"-PONEDELJEK-TOREK-Bežigrad-Bratovševa ploščad

ČRNUČE:
1. SKUPINA-SREDA-ČETRTEK-Črnuče pri Elmi

VIČ RUDNIK:
1. SKUPINA-PONEDELJEK-Pot k ribniku

ŠIŠKA:
1. SKUPINA-PONEDELJEK-TOREK-Za gostilno Žibert
2. SKUPINA-SREDA-ČETRTEK-Za gostilno Žibert

ČAS TEKMOVANJA:

Tekmovanje bo potekalo po eno krožnem liga sistemu v mesecu aprilu, maju, juniju, septembru in oktobru 2004.

PRAVICA NASTOPA:

Pravico nastopa imajo ekipe delovnih organizacij, osnovnih športnih organizacij, interesne skupine, katerih člani stanujejo, so zaposleni ali so člani organizacij, ki delujejo na področju Mestne občine Ljubljana in ostale rekreativne ekipe. V nobeni ekipi nimajo pravice nastopiti igralci, ki so registrirani pri NZS (I., II. SNL) in igralci I. in II.
Slovenske lige malega nogometa ( I. in II. SLMN ).

STAROSTNE KATEGORIJE:

A - ČLANSKE LIGE - (5 + 1) nad 16 let, roj. 1988 in starejši
B - VETERANSKE LIGE - (5 + 1) nad 35 let, roj. 1969 in starejši
C - SUPER VETERANI - (5 + 1) nad 42 let, roj. 1962 in starejši
D - ČLANI "4 + 1" - (4 + 1) nad 16 let, roj. 1988 in starejši

Na prijavnici označite, v kateri starostni kategoriji želite nastopati. V kolikor bo dovolj prijavljenih ekip bomo dodatno organizirali ligo 4 + 1.

PRIJAVE:

Rok za pisne prijave je 20. 03. 2004. Na prijavnici, ki jo prilagamo morate navesti vse zahtevane podatke.

PRIJAVNINA:

Znaša 38.000,00 SIT za ekipo ( 31.666,54 + 20 % DDV 6.333,46 ). Poravnate jo do zaključka prijavnega roka 20. 03. 2004 na
TRR AGENCIJE ZA ŠPORT LJUBLJANA št. 01261 - 6030722704 sklic na številko 100 - 114
Prijavnici obvezno priložite POTRDILO O VPLAČANI PRIJAVNINI. Ekipe, katerim poravna prijavnino sponzor, morajo priložiti naročilnico sponzorja in izpolnjeni priloženi obrazec z vsemi zahtevanimi podatki.


Ekipe, ki ne bodo imele poravnanih svojih obveznosti, ne bodo upoštevane pri izdelavi razporeda tekmovanja !!!

RAZPOREDITEV EKIP IN URNIK TEKMOVANJA:

Razporede, urnike tekmovanja, podrobna pravila in navodila bodo vodje ekip prejeli po pošti.
Začetek tekmovanja je 13.04.2004.
V primeru, da za en center ni dovolj prijavljenih ekip si pridružujemo pravico prerazporeditve ekip v drugi center. V posamezni skupini ( ligi ) bo nastopalo 16 ekip. Ekipe, ki bodo zamujale s prijavo bodo razporejene, na prosta mesta v drugih skupinah.

PRAVILA:

Igra se po določilih razpisa za mali nogomet in pravilih NZS. Igralni čas je 2 x 20 minut
(kosmate igre).

P O Z O R !

VETERANSKE LIGE:

- V veteranskih ligah lahko nastopajo le igralci starejši od 35 let (rojeni leta 1969 in starejši).
- V super veteranskih ligah nastopajo igralci starejši od 42 let ( rojeni leta 1962 in starejši).
- Število tekmovalcev je 5 + vratar.
- Tekme se bodo igrale na igriščih Slovana - Kodeljevo in za Bežigradom - Bratovževa ploščad.

ČLANSKA LIGA 4 + 1

- To je dodatna ponudba. Tekmovanje bo organizirano, če bo prijavljeno dovolj ekip. Tekme se bodo igrale v ponedeljek in torek v ŠC Forca

PRIZNANJA:

Prve tri ekipe v vsaki skupini prejmejo pokale ,ki jih bomo podelili na zaključni prireditvi v januarju 2005

VODJA TEKMOVANJA
Vinko JURJEC

Vodje po posameznih centrih bomo sporočili ob razporedu tekmovanja.

OSTALA DOLOČILA:

- Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost !!!
- Tekmovalci lahko nastopajo za več ekip, vendar ne v isti skupini.
- V primeru slabega vremena o prestavitvi tekme odloča sodnik.
- Ekipa, ki ne pride na tekmo izgubi s 3 : 0 in se ji odvzame točka.
- Ekipa, ki 3 x ne pride na tekmovanje je izključena iz sistema tekmovanja.
- Ekipe morajo nastopiti v enotnih dresih (drugo imenovana ekipa mora imeti rezervne majice).
- Ekipe bodo razdeljene po skupinah glede na lanskoletno uvrstitev. Prve tri ekipe napredujejo v višjo, zadnje tri pa nazadujejo v nižjo skupino. Ekipe, ki bodo letos sodelovale prvič, bodo nastopile v zadnji skupini. Določilo velja za 16 članske skupine.
- Prvo imenovana ekipa je domačin in je dolžna zagotoviti žogo za igranje tekme.
- Kavcija za pritožbo je 10.000,00 SIT, ki se v primeru ugodne rešitve vrne, v nasprotnem primeru pa zadrži.
- Najboljše ekipe iz vsake skupine se bodo uvrstile na turnir za prvaka Ljubljane. Sistem tekmovanja bo določen na osnovi uvrstitve in števila lig.
- Podrobne propozicije bodo ekipe prejele ob razporedu tekmovanja.
- Pri prijavi navedite, če ne želite napredovati v višjo skupino, ne glede na lanskoletno uvrstitev.
- Ekipe, ki lahko pošto in obvestila sprejemajo na e-pošto prosimo, da sporočijo svoj E- naslov.
- Vsi razporedi in rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh: www.kapodol.com. Objavljeni bodo tudi spiski igralcev, ki igrajo za posamezno ekipo in fotografije ekip. O datumu fotografiranja ekip vas bomo obvestili po zaključku prijav.

Vse dodatne informacije dobite na Agenciji za šport Ljubljana, Staničeva 41, telefon 300-82-12 Vinko Jurjec,
E-mail: vinko.jurjec@as-lj.si, www.as-lj.si


Športni pozdrav,

AGENCIJA ZA ŠPORT

Vodja programa ŠR akcij:
Vinko JURJEC

Direktor AŠL:
Mirko LEBAR

Natisni prijavnico in razpis.


Pošljite email uredništvu www.kapodol.com